Fecaliën & Olie

Vetton met keukenafval

De afgelopen jaren zijn de milieuregels voor de horeca aanzienlijk verscherpt, waarbij een aantoonbare en duurzame verwijdering van (vloei)stoffen verplicht is gesteld. Dit geldt ook voor het legen van uw vettonnen met gebruikte frituurvetten en frituuroliën. Wanneer er sprake is van het verkeerd afvoeren van deze oliën, kunt u een boete krijgen. Zegwaard zorgt ervoor dat u als horecaondernemer geen risico loopt met een regelmatige ophaalservice.
Bekijk hier meer informatie.

Septic tank

In Nederland wordt afvalwater via een rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverd. Indien er geen rioolaansluiting mogelijk is, moet een septic tank geplaatst worden. Dit is een waterdichte ondergrondse tank, die voornamelijk gebruikt wordt voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van toiletten, een douche en bad. Wilt u een septic tank kopen? Dan is het handig als deze geplaatst wordt door een specialist met kennis over de actuele wetregelgeving.
Bekijk hier meer informatie.

Olieafscheider en slibvangput

Olie en slib zijn onveilige stoffen in het afvalwater. In vergunningen voor bijvoorbeeld wasstraten, pompstations en garages worden voorschriften gesteld om de lozing van olie en slib in het riool en het oppervlaktewater te beperken. Hiervoor dient een olieafscheider of slibput geplaatst worden.
Bekijk hier meer informatie.

Reinigings- of reparatieklus?
Neem contact op!

Vestiging Delft
015 262 61 61

  • Actief in heel Nederland
  • Geavanceerd werkmateriaal
  • Flexibele service
  • Gecertificeerde afvoerder
Zegwaard ISO 9007 ISO 14001 VCA SCL-trede-2-wit